Home Toyomax czi 2016 (6)လျမင့္ လုင္စင္ပါ
ရန္ကုန္ျမိဳ႕


TOYOMAX CZI 2016 (6) လျမင့္ဘီး  အိမ္နဲ႔ရုံးနဲ႔စီးဘီး ခုိင္းဘီးမဟုတ္ပါ လုိင္စင္အရွင္ သန္လ်ွင္လုိင္စင္ ၂၀၁၈ (6)လအထိက်န္တယ္ ဘီးအေျပာင္စီးခ်င္လုိ့ 

အင္ဂ်င္အရုန္အဆြဲဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲသိခ်င္ရင္ 

လာျကည့္ျပိး ကုိယ္တုိင္ေမာင္းျကည့္လုိက္ပါ ေရွာ့ဘာပဲလဲထားဘူးတယ္ က်န္တာဝယ္တဲ႔အတုိင္းေအာပဲ 

ဆီဂိတ္ မီးလုိင္ စတက္ အကုန္ေကာင္း ဘာမွျပန္လုပ္စရာမလုိဘူး ခ်က္ခ်င္းစီးသြားလုိ့ရတယ္ ဘီးေျကာင့္ စိတ္မပ်က္ေစရဘူး

အလဲဆုိ ငါးရုိး (အျဖဴေရာင္ ပုလဲေပါက္)ပဲစိတ္ဝင္စားတယ္ ဘီးသန့္ရင္အလုိက္ပါျပန္ေပးမယ္

 ေရာင္းေစ်း( ၃၂၀၀၀၀)

အေလ်ာ့အတင္း လုံးဝမရွိပါ လႈိင္သာယာ  စေနမ မွတ္တုိင္မွာလာျကည့္ပါ ဖုန္း 09262849166
#Toyomax #czi #2016 #(6)လျမင့္ #လုင္စင္ပါ


လသယ ဘုရားလမ္းကပါ ၃ေလာက္ရမယ္ဆိုရင္ မနက္လာၾကည့္မယလ
2 months ago

၀၉၄၄၂၅၆၃၆၇၂
2 months ago

ရွိေသလာ
one month ago

အလဲထပ္လုပ္မလာ
one month ago