Home လက္ရွိ ဘဝဆိုတာ ဘာမွ မေသခ်ာ မေရရာပါဘူး
ရန္ကုန္ျမိဳ႕
လက္ရွိ ဘဝဆိုတာ ဘာမွ မေသခ်ာ မေရရာပါဘူး
👍---------👍--------👍-----👍
အေႀကာင္းအမ်ိးမ်ိးနဲ ့ လဲြေလ်ာ္သြားရင္
ဘာ ပညာတတ္သလဲ ဆိုတာ စျပီး အေမးခံရပါမည္

ဒါေႀကာင့္ က်ေနာ္ေလ့လာခ့ဲတာပါ။

ရန္သူမ်ိး ၅ ပါး မဖ်က္ဆီးနိင္ေသာ ဒီပညာေတြတတ္ရင္ ဒီတစ္သက္ သင့္ဘဝအတြက္ စိတ္ခ်လိုက္ပါ။ 👍👍

#လက္ရွိ #ဘဝဆိုတာ #ဘာမွ #မေသခ်ာ #မေရရာပါဘူး