Home CN-512 ေပါင္ခ်ိန္စက္ 396 Lb ထိခ်ိန္လို႔ရပါတယ္
ေနျပည္ေတာ္
ပစၥည္းအသင့္ရွိလို႔ ၅ ရက္အတြင္း ပို႔ပါတယ္ေနာ္

#CN-512 #ေပါင္ခ်ိန္စက္ #396 #Lb #ထိခ်ိန္လို႔ရပါတယ္