မိုး​ေလး
www.onekyat.com/aungchanmoe
26
39
ေၾကာ္ျငာ (28)
ျမိဳ႔။ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕
စတင္ အသံုးျပဳသည့္ေန႔။ 08 May 2017

မႏၲ​ေလးတိုင္​း​ ​ေက်ာက္​ဆည္​ၿမိဳ႕နယ္​ ၀၉၇၉၇၅၉၉၀၅၃ ၀၉၇၇၇၇၆၈၃၀၅

3,000 က်ပ္

10,000 က်ပ္

10,000 က်ပ္

1,000 က်ပ္

2,500 က်ပ္

6,200 က်ပ္

2,500 က်ပ္

3,000 က်ပ္

2,000 က်ပ္

9,500 က်ပ္

3,000 က်ပ္

3,000 က်ပ္

15,000 က်ပ္

3,500 က်ပ္

2,800 က်ပ္

5,500 က်ပ္

7,000 က်ပ္

3,000 က်ပ္

3,000 က်ပ္

600 က်ပ္